Abecedarul muzicii și Solfegiu

„Abecedarul muzicii şi solfegiu“ este scris pentru elevii din clasele 3-4 ale şcolilor de artă şi de muzică. Autorii au sistematizat atît exerciţiile de teorie elementară a muzicii, cît şi cele de intonare. Manualul are scopul de a familiariza elevii cu intonaţiile şi cu caracterul modal al muzicii populare româneşti. Alcătuind acest manual, autorii au avut drept obiectiv principal educarea capacităţilor muzicale ale elevilor care s-au decis să devină muzicieni profesionişti.

Țurcanu L., Țurcanu A.

ISBN 978-9975-52-192-5
ISMN 979-0-3480-0234-7
Format: A4
Volum: 122 pagini
Anul apariției: 2015

STRUCTURA MANUALULUI

Manualul este întocmit pe baza melodiilor şi cîntecelor populare româneşti. Materialul didactic este împărţit în 28 de teme.

Fiecare din ele conţine un sistem de 12 varietăţi de exerciţii:

1. Noţiuni de teorie elementară a muzicii
2. Exerciţii în scris
3. Exerciţii la pian
4. Intonarea gamelor
5. Intonarea secvenţelor
6. Intonarea treptelor
7. Intonarea intervalelor
8. Intonarea acordurilor
9. Analiza auditivă
10. Dicteuri muzicale
11. Învăţarea cîntecelor
12. Solfegierea melodiilor.

Fiecare temă conţine în mediu cîte 4-5 melodii şi cîntece cu cuvinte pentru solfegierea la o voce şi la două voci. Exerciţiile şi melodiile pentru solfegiere sînt scrise în cheia de vioară şi în cheia de bas, în măsurile simple şi compuse binare şi ternare: 2/4, 3/4, 3/8, 4/4, 6/8. În legătură cu specifi cul muzicii populare româneşti, în clasa a 4-a sînt prevăzute melodii populare în modurile populare diatonice şi cromatice. În manual se propun şi noţiuni generale de teorie a muzicii: valori de note întregi, doimi, pătrimi, optimi, şaisprezecimi, game majore şi minore cu diezi şi bemoli, avînd de la unul pînă la patru semne de alteraţie constitutive, precum şi intervale, trisonuri, acorduri de septimă şi răsturnările lor. Pentru însuşirea materialului didactic din fi ecare temă autorii propun o serie de îndrumări metodice cu privire la studierea fiecărui tip de exerciţii.

Adnotare

28 teme

122 pagini

Îndrumările metodice propuse au drept scop studierea, însuşirea şi asimilarea materialului didactic din această lucrare. Însuşirea melodiilor pentru solfegiere şi a exerciţiilor depinde de nivelul de pregătire, de dezvoltarea capacităţilor muzicale ale elevilor.

Toate melodiile şi exerciţiile din această lucrare trebuie învăţate cu grijă, respectînd strict intonaţia, tempoul, nuanţele dinamice, ritmul şi caracterul melodiilor. Considerăm că melodiile pentru solfegiere mai frumoase, mai expresive trebuie memorate şi transpuse în alte tonalităţi, intonîndu-se cu denumirea notelor în tonalitatea respectivă.

Profesorul de solfegiu trebuie să-i înveţe pe elevi să cînte expresiv, corect şi în tempoul respectiv, însă şi mai necesar este ca elevii să intoneze perfect. Capacitatea de a intona exact în tonurile şi semitonurile diatonice şi cromatice în sistemul netemperat constituie baza intonării tuturor elementelor sonore.

Interpretarea lucrărilor muzicale la un nivel artistic înalt se poate realiza numai pe baza intonaţiei exacte. Intonaţia netemperată respectă orice diferenţă de înălţime dintre sunetele posibile din punct de vedere acustic. În sistemul acordajului netemperat, semitonul cromatic este mai mare cu un microinterval decît semitonul diatonic, iar în sistemul acordajului temperat, semitonul diatonic este egal şi constant cu semitonul cromatic.

Mostre de pagini

Folosim acest manual de mai mulți ani. L-am ales pentru faptul că este bine structurat și corespunde curriculei naționale pentru educația muzicală.

Eleonora Armașu

În condițiile deficitului de manuale pentru solfegiu, ne-am bucurat să aflăm că o editură locală a dorit să umple acest gol.

Petru Botez

După părerea mea, este cel mai bun manual de solfegiu, apărut de la Independență încoace, care să țină cont de specificul școlilor de muzică.

Mihai Zănoagă

Ia-ți manualul!

Accesează butonul de mai jos și completează un scurt formular. Astfel, vei fi sigur că noi am rezervat pentru tine numărul dorit de exemplare.

10% reducere la cărți.

Abonează-te la noutățile noastre editoriale și vei putea beneficia
de o reducere considerabilă la viitoarele achiziții.