Abecedarul muzicii și Solfegiu

„Abecedarul muzicii şi solfegiu“ este scris pentru elevii din clasele 5-6 ale şcolilor de artă şi de muzică. Autorii au sistematizat atît exerciţiile de teorie elementară a muzicii, cît şi cele de intonare. Manualul are scopul de a familiariza elevii cu intonaţiile şi cu caracterul modal al muzicii populare româneşti. Alcătuind acest manual, autorii au avut drept obiectiv principal educarea capacităţilor muzicale ale elevilor care s-au decis să devină muzicieni profesionişti.

Țurcanu L., Țurcanu A., Dănilă E.

ISBN 978-9975-52-191-8
ISMN 979-0-3480-0233-0
Format: A4
Volum: 154 pagini
Anul apariției: 2015

PREFAŢĂ

Volumul al III-lea al manualului Abecedarul muzicii şi solfegiului este destinat elevilor din clasele a V-VI-a ale şcolilor primare de muzică. Autorii au sistematizat exerciţiile de teoria elementară a muzicii, precum şi pe cele de intonare. Scopul este familiarizarea elevilor cu intonaţiile şi caracterul modal al muzicii populare. Alcătuind acest manual, autorii au ţinut cont de ce este mai util şi necesar în formarea şi educarea capacităţilor muzicale ale elevilor care s-au decis să devină muzicieni profesionişti. La lecţiile de solfegiu, profesorii şi elevii trebuie să acorde o importanţă deosebită tuturor formelor de lucru: solfegierea melodiilor şi însuşirea cîntecelor, intonarea exerciţiilor, analiza auditivă şi dicteul muzical. Studiind exerciţiile, profesorii trebuie să-i obişnuiască pe elevi mai întîi să-şi imagineze sunetul ce urmează a fi intonat. Procedeul acesta are o importanţă deosebită pentru educarea auzului muzical intern al elevilor.

Structura manualului

​Partea a III-a a manualului, ca şi partea a II-a, este întocmită pe baza melodiilor şi a cîntecelor populare. Materialul didactic este divizat în 20 de teme a cîte zece lecţii. Fiecare dintre ele conţine un sistem de 12 varietăţi de exerciţii:

 1. Noţiuni de teoria elementară a muzicii
 2. Exerciţii în scris
 3. Exerciţii la pian
 4. Intonarea gamelor
 5. Intonarea secvenţelor
 6. Intonarea treptelor
 7. Intonarea intervalelor
 8. Intonarea acordurilor
 9. Analiza auditivă
 10. Dicteuri muzicale
 11. Însuşirea cîntecelor
 12. Solfegierea melodiilor

Fiecare temă conţine în mediu cîte 4-5 melodii şi cîntece pentru solfegiere pe o voce şi pe două voci. Exerciţiile şi melodiile pentru solfegiere sînt scrise în cheia de vioară, în măsurile simple şi compuse binare şi ternare: 2/4 3/4 3/8 4/4 6/8, şi mixte: 7/16 8/8.

Ţinîndu-se cont de specifi cul muzicii populare, în clasele a V-VI-a sînt prevăzute melodii populare în modurile muzicii populare diatonice şi cromatice. Se propun şi noţiuni generale de teoria muzicii: valori de note întregi, doimi, pătrimi, optimi, şaisprezecimi, game majore şi minore cu diezi şi cu bemoli, avînd de la unu pînă la 7 semne de alteraţie constitutive, precum şi intervale, trisonuri, septacorduri şi răsturnările lor. Pentru însuşirea materiei didactice, la fi ecare temă autorii propun îndrumări metodice privind studierea fi ecărui tip de exerciţiu.

Folosim acest manual de mai mulți ani. L-am ales pentru faptul că este bine structurat și corespunde curriculei naționale pentru educația muzicală.

Eleonora Armașu

În condițiile deficitului de manuale pentru solfegiu, ne-am bucurat să aflăm că o editură locală a dorit să umple acest gol.

Petru Botez

După părerea mea, este cel mai bun manual de solfegiu, apărut de la Independență încoace, care să țină cont de specificul școlilor de muzică.

Mihai Zănoagă

Ia-ți manualul!

Accesează butonul de mai jos și completează un scurt formular. Astfel, vei fi sigur că noi am rezervat pentru tine numărul dorit de exemplare.

10% reducere la cărți.

Abonează-te la noutățile noastre editoriale și vei putea beneficia
de o reducere considerabilă la viitoarele achiziții.