Literatura muzicală pentru școlile
de muzică
și de artă

 

ANII DE STUDII III și IV

Manualul a fost elaborat în conformitate cu Programa pentru şcolile de muzică şi arte pentru copii, autor – Elena Şarov, Chişinău, 1996, elaborată de Centrul metodic republican Învăţământ artistic.

Badrajan S., Rojnoveanu A., Rotaru S.

ISBN 978-9975-52-190-1
ISMN 979-0-3480-0232-3
Format: 145×210 mm
Volum: 278 pagini
Anul apariției: 2015

Curente muzicale
şi compozitori
ai secolului XX

Cultura muzicală a secolului XX se remarcă printr‑o mare diversitate stilistică, determinată de o varietate de curente şi tendinţe care se succed sau ce manifestă paralel. Specialiştii‑muzicologi, analizand in ansamblu tabloul muzicii universale a secolului XX, delimitează cateva perioade istorice:

  1. sfarşitul sec.XIX — anii 1917—1918;
  2. 1918 — 1945;
  3. din 1945 pană‑n prezent.

Prima perioadă este marcată de activitatea catorva mari compozitori ai muzicii universale: G. Mahler (1860—1911), R. Strauss (1864—1949), C. Debussy (1862—1918), G. Puccini (1858—1924). Activitatea lor de creaţie reflectă o nouă inflorire a „vechilor“ tradiţii ale profesionalismului muzical, a şcolilor componistice din Austria, Germania, Franţa, Italia.

In acelaşi timp continuă afirmarea noilor şcoli naţionale, fenomen inceput in sec.XIX cu şcoala poloneză (F. Chopin), cehă (A. Dvořak), ungară (F. Liszt), norvegiană (E. Grieg) ş.a. Astfel işi manifestă profesionalismul aşa şcoli naţionale precum cea romană — reprezentant G. Enescu, finlandeză — J.Sibelius, daneză — C. Nilsson, şcoala americană cu Ch. Ives ş.a. Se produce o nouă renaştere a şcolilor muzicale cu vechi tradiţii, precum cea spaniolă prin compozitorii I. Albėniz, Manuel de Falla, cea engleză cu E. Elgar, C. Scott, R. Vaughan Williams ş.a.

La interferenţa secolelor XIX şi XX in arta muzicală se produce o impletire şi o succesiune rapidă a diferitor tendinţe şi curente stilistice. Romantismul, caracteristic muzicii secolului al XIX‑lea, este prezent incă in ţările de limbă germană, precum Austria şi Germania (G. Mahler, R. Strauss, creaţiile timpurii ale lui A. Schőnberg). De asemenea el este asimilat de tinerii compozitori ai şcolilor naţionale, căpătand un colorit naţional.

Fragment

17 capitole

278 pagini

GEORGEZ BIZET este unul din cei mai reprezentativi compozitori francezi ai secolului al XIX-lea. Talentul său s‑a manifestat in diverse sfere ale artei muzicale. Printre creaţiile lui se numără o simfonie, şase opere, cateva cantate şi uverturi, piese pentru pian, romanţe, cantece ş.a. Insă locul de frunte in moştenirea sa artistică il ocupă opera. Anume in creaţia de operă se conturează principalele trăsături ale stilului său — melodismul neobişnuit, bogăţia culorilor orchestrale, prospeţimea mijloacelor expresive şi profunda analiză psihologică in tratarea sentimentelor şi faptelor omeneşti.

Mostre de pagini

Folosim acest manual de mai mulți ani. L-am ales pentru faptul că este bine structurat și corespunde curriculei naționale pentru educația muzicală.

Eleonora Armașu

În condițiile deficitului de manuale pentru școlile de muzică, ne-am bucurat să aflăm că o editură locală a dorit să umple acest gol.

Petru Botez

După părerea mea, este cel mai bun manual de Literatura muzicală, apărut de la Independență încoace, care să țină cont de specificul școlilor de muzică.

Mihai Zănoagă

Ia-ți manualul!

Accesează butonul de mai jos și completează un scurt formular. Astfel, vei fi sigur că noi am rezervat pentru tine numărul dorit de exemplare.

10% reducere la cărți.

Abonează-te la noutățile noastre editoriale și vei putea beneficia
de o reducere considerabilă la viitoarele achiziții.