Solfegii

Manualul de solfegii este destinat copiilor din clasa a II-a a școlilor speciale de muzică, a școlilor de muzică și a celor cu înclinație muzicală și este axat pe conceptul conform căruia muzica folclorică reprezintă sursa primordială cu care trebuie începută educația muzicală a copiilor.

Bunea D., Uscatu V., Drăguță D.

ISMN 979-0-3480-0396-2
ISBN 978-9975-84-102-3
Format: A4
Volum: 90 pagini
Anul apariției: 2019

CUVÂNT ÎNAINTE

Educația muzicală în baza melosului de sorginte folclorică reprezintă un factor-cheie în revigorarea educației muzicale contemporane și în familiarizarea copiilor cu valorile culturii naționale. Manualul, destinat studierii muzicii și solfegiilor de către copiii clasei a II-a a școlilor de muzică și a școlilor de arte se axează pe acest concept. Consultând mai multe surse – culegeri de folclor, de melodii pentru copii, manuale de solfegii, surse digitale, cât și Arhiva de folclor a Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice din Chișinău – autorii au selectat, ajustat conform dificultății și/sau transcris, incluzând în manualul de față:

— melodii folclorice de diverse specii și genuri (cântece ale copiilor și pentru copii, cântece
propriu-zise, colinde, melodii instrumentale de dans, ș.a.m.d.);

— melodii semnate de compozitorii din spațiul românesc;

— melodii semnate de elevii Liceului de muzică C. Porumbescu din Chișinău, cât și de autorii
manualului, care activează ca profesori de obiecte muzical-teoretice la acest liceu;

— melodii tradiționale din uzul Bisericii Ortodoxe Române.
Manualul a fost alcătuit conform curriculului în vigoare. Am optat pentru prezentarea materialului pe tonalități și după nivelul de dificultate, evitând în mod deliberat structurarea tematică a lecțiilor. Astfel, profesorii vor avea mai multă libertate în organizarea lecțiilor, respectând doar succesiunea tonalităților respective. Am oferit și unele repere ale figurilor ritmice noi, cum sunt trioletul și măsura de 3/8.

Astfel, manualul poate fi abordat și ca o culegere de melodii folclorice pentru copii, și poate fi utilizat și la lecțiile de cor, de ritmică sau chiar la lecțiile de specialitate. Cele mai multe melodii sunt la o voce, însă, urmând și rigorile cerințelor curriculare la solfegii, am elaborat și exemple la două voci. Am încercat să păstrăm caracterul monodic caracteristic melosului românesc, iar unde a fost cazul, să punem în valoare și aspectele armonic și polifonic al acestora (isonul, ce imită cimpoiul, cântarea antifonică (responsorială) și canonul.

Obiective didactice generale la lecțiile de solfegii în clasa a II-a:

— educarea simțului și a gustului muzical-estetic;

— cultivarea emoțiilor artistice;

— educarea și consolidarea deprinderii de a cânta și respira conform frazei muzicale, de a pronunța textul clar și expresiv, conform conținutului melodiei;

— educarea și consolidarea deprinderilor de a intona/solfegia, utilizând schemele de dirijare la măsurile studiate;

— educarea deprinderii de a scrie notele muzicale;

— educarea deprinderii de a distinge și aprecia la auz măsurile (de 2/4, 3/4, 3/8), duratele notelor muzicale, figurile ritmice principale ale acestor măsuri ș.a.;

— educarea și consolidarea deprinderii de a scrie dictări ritmice și melodice,

— completarea cunoștințelor cu noțiuni din teoria muzicii, conform curricului ș.a.

Manualul de solfegii este destinat copiilor din clasa a II-a a școlilor speciale de muzică, a școlilor de muzică și a celor cu înclinație muzicală și este axat pe conceptul conform căruia muzica folclorică reprezintă sursa primordială cu care trebuie începută educația muzicală a copiilor. Reprezentând o expresie profundă a spiritului unei națiuni, folclorul formează „spațiul sonor” al copilului — spațiu cu valoare identitară, pe care acesta în păstrează în adâncul ființei sale întreaga viață.

Manualul conține un șir de tabele didactice în care este concentrat întreg materialul teoretic preconizat pentru studiu în clasa I — formă de studiu ce organizează și concentrează atenția copiilor și contribuie la o mai bună însușire a acestuia. Este propus și un tabel cu definiții, unde sunt expuse succint, pe înțelesul copiilor, noțiunile de bază ale teoriei muzicii.

Melodiile sunt aranjate conform creșterii dificultății de solfegiere și corespunde temelor curriculului înaintat de minister pentru școlile speciale de muzică și cele de muzică. 

Această selecție de melodii poate fi utilizată și ca sursă repertorială pentru ansamblurile folclorice, corale de copii și pentru toți cei interesați să cunoască și să interpreteze muzica noastră folclorică și creații din tezaurul componistic național pentru copii.

Mostre de pagini

Folosim acest manual de mai mulți ani. L-am ales pentru faptul că este bine structurat și corespunde curriculei naționale pentru educația muzicală.

Eleonora Armașu

În condițiile deficitului de manuale pentru solfegiu, ne-am bucurat să aflăm că o editură locală a dorit să umple acest gol.

Petru Botez

După părerea mea, este cel mai bun manual de solfegiu, apărut de la Independență încoace, care să țină cont de specificul școlilor de muzică.

Mihai Zănoagă

Ia-ți manualul!

Accesează butonul de mai jos și completează un scurt formular. Astfel, vei fi sigur că noi am rezervat pentru tine numărul dorit de exemplare.

10% reducere la cărți.

Abonează-te la noutățile noastre editoriale și vei putea beneficia
de o reducere considerabilă la viitoarele achiziții.