Solfegii

Manualul de solfegii este destinat copiilor din clasa a III-a a școlilor speciale de muzică, a școlilor de muzică și a celor cu înclinație muzicală și este axat pe conceptul conform căruia muzica folclorică reprezintă sursa primordială cu care trebuie începută educația muzicală a copiilor.

Bunea D., Uscatu V., Drăguță D.

ISMN 979-0-3480-0427-3
ISBN 978-9975-52-217-5
Format: A4
Volum: 108 pagini
Anul apariției: 2020

CUVÂNT ÎNAINTE

Proiectul elaborării și editării unor materiale didactice la Solfegii pentru clasele mici ale școlilor de muzică, bazate pe folclorul și muzica naţională continuă cu apariţia următorului set — Manual și Caiet de Solfegii pentru clasa a III-a, și odată cu această ediţie, reiterăm convingerea că o educaţie muzicală de calitate, axată în albia melosului folcloric, se potrivește nu doar cu cerințele curriculare la acest obiect, ci contribuie la familiarizarea copiilor cu valorile culturii naţionale.

Repertoriul de melodii pentru solfegiere provine din aceleași tipuri de surse ca și Solfegiile pentru clasele I-a și a II-a, sunt sistematizate după difi cultăţile nivelului clasei a III-a și includ melodii folclorice; melodii de autor pentru copii ș.a. Un loc aparte în manualul de faţă îl ocupă melodiile micilor compozitori — elevi ce studiază la Liceul republican de muzică C. Porumbescu. Această frumoasă activitate creativă este accesibilă tuturor copiilor, pe care îi îndemnăm să-și folosească cunoștinţele acumulate la solfegii pentru a scrie muzică, luând exemplu de la colegii lor, să urmeze sfaturile profesorilor și să persevereze în studierea teoriei muzicii, studiind și după Caietul de exerciţii.

Ca și în manualele de Solfegii pentru clasele I-a și a II-a, în Solfegiile pentru clasa a III-a, am păstrat prezentarea materialului pe tonalităţi și după nivelul de difi cultate, evitând structurarea tematică a lecţiilor, pentru ca profesorii să-și planifi ce mai ușor lecţiile, respectând doar succesiunea tonalităţilor.

Una din particularităţile învăţământului muzical bazat pe folclor este că repertoriul pentru solfegiere îmbină în mod organic atât calităţi didactice, cât și artistice. Iată de ce, considerăm că multe din aceste melodii pot fi interpretate și în cadrul unor activităţi și manifestări școlare de tematică diversă; la lecţiile de cor, de ritmică sau la lecţiile de specialitate la instrumentele populare. Cele mai multe melodii sunt la o voce, însă, urmând și rigorile cerinţelor curriculare la solfegii, am elaborat și exemple la două voci. Am încercat să păstrăm caracterul monodic caracteristic melosului românesc, iar unde a fost cazul, să punem în valoare și aspectele armonic și polifonic al acestora (isonul, cântarea antifonică (responsorială) și canonul).

Manualul de solfegii este destinat copiilor din clasa a II-a a școlilor speciale de muzică, a școlilor de muzică și a celor cu înclinație muzicală și este axat pe conceptul conform căruia muzica folclorică reprezintă sursa primordială cu care trebuie începută educația muzicală a copiilor. Reprezentând o expresie profundă a spiritului unei națiuni, folclorul formează „spațiul sonor” al copilului — spațiu cu valoare identitară, pe care acesta în păstrează în adâncul ființei sale întreaga viață.

Manualul conține un șir de tabele didactice în care este concentrat întreg materialul teoretic preconizat pentru studiu în clasa I — formă de studiu ce organizează și concentrează atenția copiilor și contribuie la o mai bună însușire a acestuia. Este propus și un tabel cu definiții, unde sunt expuse succint, pe înțelesul copiilor, noțiunile de bază ale teoriei muzicii.

Melodiile sunt aranjate conform creșterii dificultății de solfegiere și corespunde temelor curriculului înaintat de minister pentru școlile speciale de muzică și cele de muzică. 

Această selecție de melodii poate fi utilizată și ca sursă repertorială pentru ansamblurile folclorice, corale de copii și pentru toți cei interesați să cunoască și să interpreteze muzica noastră folclorică și creații din tezaurul componistic național pentru copii.

Mostre de pagini

Folosim acest manual de mai mulți ani. L-am ales pentru faptul că este bine structurat și corespunde curriculei naționale pentru educația muzicală.

Eleonora Armașu

În condițiile deficitului de manuale pentru solfegiu, ne-am bucurat să aflăm că o editură locală a dorit să umple acest gol.

Petru Botez

După părerea mea, este cel mai bun manual de solfegiu, apărut de la Independență încoace, care să țină cont de specificul școlilor de muzică.

Mihai Zănoagă

Ia-ți manualul!

Accesează butonul de mai jos și completează un scurt formular. Astfel, vei fi sigur că noi am rezervat pentru tine numărul dorit de exemplare.

10% reducere la cărți.

Abonează-te la noutățile noastre editoriale și vei putea beneficia
de o reducere considerabilă la viitoarele achiziții.