CINE SUNTEM

Casa de creație
a Republicii Moldova

Societatea Culturală Casa de Creaţie a Republicii Moldova, fondată în 2016, are drept scop promovarea, selectarea, arhivarea şi scoaterea din anonimat a valorilor culturii naţionale şi integrarea lor în fenomenul cultural european.

Pentru realizarea acestor obiective, dar şi pentru stimularea şi dezvoltarea creaţiei populare artistice de la sate, Casa de Creaţie şi-a propus elaborarea şi lansarea unui site, structurat în baza unei hărţi interactive, ce conține sate, raioane şi zone folclorice. Acest site reprezintă mijlocul tehnic, care ne va permite să oglindim şi arhivăm întreaga activitate cultural-artistică de amatori şi a meşterilor populari din republică.

Suplimentar, site-ul conţine compartimentul Librărie [de specialitate], care va aduna informaţii privind literatura metodico-ştiinţifică, de artă şi muzică atât autohtonă, cât şi universală, necesară pentru instituţiile primare de învăţământ artistic din republică.

Compartimentul Afișa [cultural artistice] va încerca să țină la curent cititorul cu diverse evenimente din viața culturală a țării, contribuind în măsura posibilităților la promovarea şi populaizarea culturii naţionale.

Dacă doriți să ne scrieți

prin intermediul paginii noastre, completați formularul de mai jos și apăsați butonul „Trimite”. Unul dintre colegii noștri va răspunde neapărat la scrisoarea dvs.