Harta Patrimoniului Cultural al Republicii Moldova

Pe harta interactivă a Republicii Moldova catalogăm rezultatul prelucrării chestionarului monografic, parte a Proiectului „Salvgardarea și conservarea patrimoniului cultural al Republicii Moldova”, proiect comun al Institutului Patrimoniului Cultural și A.O. „Societatea Culturală Casa de Creație a Republicii Moldova”.

Strigăt de cocor peste cetate

E mare har să iubești necondiționat, să slujești, să dăruiești, să jertfești, să ierți, să crezi, să investești, să taci pentru a nu face rău aproapelui, să vorbești de dragul adevărului.

Constantin JOSU

La izvorul Dorului

În cei peste douăzeci de ani, de când am cunoscut îndeaproape Onițcanii și onițcănenii, am adunat materiale pentru o monografi e a satului, care la moment nu a putut fi publicată din lipsa unor mijloace bănești, dar care într-un viitor apropiat, sperăm, va vedea lumina tiparului.

Dr. Tudor COLAC,
autorul monografiei

REALITĂȚI CULTURALE

REVISTĂ DE ETNOGRAFIE, FOLCLOR ȘI CULTURĂ CONTEMPORANĂ

Susţineţi revista „Realități Culturale”, transferând 2% din impozitul pe venit, plătit în anul 2020!

Persoanele fizice, care depun declaraţia de venit pentru anul 2019, pot să direcţioneze 2% din impozitul achitat deja către AO „Societatea Culturală Casa de Creaţie a Republicii Moldova”. Pentru aceasta este suficient să indicaţi în ultima secţiune codul fiscal 1016620003540 (conform modelului de mai jos).

Indicator Cod Valoare
Desemnare procentuală direcționată în favoarea organizației necomerciale de utilitate publică, cultele religioase și părțile componente ale acestora, (2%) M1 2
Codul fiscal al beneficiarului, în favoarea căruia se efectuează desemnarea procentuală M2 1016620003540

IMPORTANT! Nu veţi suporta niciun cost suplimentar,
se va transfera doar o parte din impozitele deja achitate, anul anterior.

ABONAREA LA REVISTA „REALITĂȚI CULTURALE”

poate fi făcută începând cu orice lună la toate oficiile poștale din republică.

Indice de abonare „Poșta Moldovei”: PM32118

ISSN 1857-4424

COLEGIUL DE REDACȚIE

Pavel Popa (redactor-șef)
Veta Ghimpu-Munteanu (Compania Teleradio-Moldova)
dr. hab. Victor Ghilaș (Institutul Patrimoniului Cultural)
dr. Varvara Buzilă (Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală)
dr. Mariana Cocieru (Institutul de Filologie Română „B. P. Hasdeu”)
Gheorghe Nicolaescu (Cabinetul metodic, MECC)
Veronica Caraulan (Direcția Cultură Bălți)

ADRESA REDACȚIEI, TELEFOANE, EMAIL

Oficiul: str. București, nr. 68, oficiul 338, mun. Chișinău
Tel./fax: 022 202 555. Tel.: 022 202 553
Tel. mob.: 069 39 24 98 (Pavel Popa, redactor-șef)
Tel. mob.: 069 39 29 09 (Ion Șarban)
Email: casadecreatie@gmail.com

MACHETARE ȘI DESIGN

Compania „Fox Trading” SRL
Igor Condrea (administrator)

TIPAR

Tipografia „Grafema Libris” SRL
Ion Șarban (director)

Arhiva revistei „Realități Culturale”

Dacă doriți să ne scrieți

prin intermediul paginii noastre, completați formularul de mai jos și apăsați butonul „Trimite”. Unul dintre colegii noștri va răspunde neapărat la scrisoarea dvs.