Colegiul de Arte „N. Botgros” la 80 de ani

de IGNAT BERBECI

Categorie: Alte categorii
Autor: Ignat Berbeci
Format: 21 x 29 cm
Volum: 500 pag.
ISBN: 978-9975-52-233-5

Colegiul de Arte „Nicolae Botgros” din Soroca este o unitate structurală a sistemului de învățământ mediu profesional din Republica Moldova, subordonată Ministerului Educației, Culturii și Cercetării. Activează în calitate de instituţie publică de învăţământ profesional tehnic postsecundar de nivelul 4 ISCED, în baza Statutului înregistrat prin Decizia Agenției Servicii Publice a Republicii Moldova Nr. 80 din 04 aprilie 2019, având misiunea de a asigura pregătirea specialiştilor calificaţi la următoarele programe de formare profesională: 21430 – Prelucrarea artistică a materialelor; 32210 – Biblioteconomie şi asistenţă informaţională; 21520 – Interpretare instrumentală; 21540 – Dirijare corală; 21570 – Dans; 21580 – Regie; 101510 – Turism. În temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului Nr. 851 din 08.07.2016, Instituția de învățământ profesional tehnic Colegiul de Arte „Nicolae Botgros” este arondată la Centrul de Excelență în Educație Artistică ,,Ștefan Neaga”, Chișinău.

Colegiul de Arte ,,Nicolae Botgros”, situat în vechiul oraș basarabean de pe râul Nistru, Soroca, este
o instituție cu un larg prestigiu artistic și social în Republica Moldova, în Țară, dar, în ultimii ani, și
în alte țări ale Europei și lumii, datorită activității fructuoase, de un înalt nivel artistic și profesionist,
a celor mai talentați absolvenți ai săi. În cei peste 80 de ani de activitate (1940-2021) instructiv-educativă,
în calitate de furnizor principal al RSSM (apoi RM) de cadre cu studii medii specializate în cultură ((biblioteconomie, clubologie (bibliotecari, lucrători-metodiști în cămine de cultură) – 1940-1941; 1944-1957; 1957-2021) și domeniul artistic-muzical (1957-2021) (dirijori și instrumentiști ai orchestrelor de muzică populară, de fanfară și estradă, dirijori și soliști ai colectivelor corale, conducători și dansatori ai colectivelor coregrafice, conducători, regizori și actori ai formațiunilor de teatru, maiștri și profesori în domeniul artelor plastice)), la secțiile de zi și frecvență redusă, au fost pregătiți peste 16.000 de specialiști. Evident, performanțele și realizările contingentului de absolvenți țin, în mare măsură, și de instruirea lor ulterioară în instituții de învățământ superior, de experiența profesională, artistică și socială, acumulată pe parcursul activităților, dar cert este faptul, că baza instructiv-educativă, piatra de temelie a carierei viitorului artist, copil timid sau neastâmpărat, adus la Soroca de către părinții săi, în mare majoritate oameni ai gliei de prin satele Moldovei, cu multă speranță și credință în talentul copilului său, a fost pusă de către dascălii acestei minunate instituții de învățământ artistic, care din 2014 poartă numele unuia dintre cei mai buni discipoli ai săi – Nicolae Botgros – un excelent violonist și aranjor, prim dirijor și conducător artistic al Orchestrei Naționale de Muzică Populară „Lăutarii”, Artist al Poporului din RM. Lista personalităților cu renume, absolvenți ai „Culit”-ului (așa era numită drăgostos, între studenți, Școala de Iluminare Culturală „E. Sîrbu” din Soroca („Culitprosvetuchilishche”, 1957-1991)), sau ai actualului colegiu, care după 1991 a avut mai multe denumiri, se va da la compartimentul „Absolvenți”, aici însă vom remarca cu multă satisfacție și mândrie, că arealul răspândirii și activității proeminente a acestora, dispune de perimetri globali, cuprinzând practic, toată lumea civilizată.

Dacă doriți să ne scrieți

prin intermediul paginii noastre, completați formularul de mai jos și apăsați butonul „Trimite”. Unul dintre colegii noștri va răspunde neapărat la scrisoarea dvs.