PROIECT

SALVGARDAREA ȘI CONSERVAREA
PATRIMONIULUI CULTURAL

CHESTIONAR MONOGRAFIC
pentru acumularea informației despre localități

Institutul Patrimoniului Cultural 
în colaborare cu
A.O. „Societatea Culturală Casa de Creație a Republicii Moldova”
lansează proiectul

„Salvgardarea și conservarea patrimoniului cultural din spațiul rural al Republicii Moldova”.

Scopul proiectului

Salvgardarea și conservarea digitală a tezaurului cultural (material și imaterial) al localităților rurale.

Obiectivele proiectului

 • Descrierea peisajelor etnografice și culturale ale localităților;
 • Prezentarea patrimoniului istoric, arheologic, arhitectural și monumental al localităților;
 • Identificarea și caracterizarea principalelor atracții turistice.
 • Culegerea de la populație a legendelor de constituire a localității;
 • Digitizarea prin fotografiere a patrimoniului material și a manifestărilor patrimoniului imaterial;
 • Caracterizarea ocupațiilor tradiționale ale populației în toată diversitatea lor;
 • Prezentarea portului popular local;
 • Descrierea obiceiurilor și tradițiilor etnografice care se întâlnesc și se practică în localitate cu includerea ilustrațiilor;
 • Ilustrarea fotografică a locuințelor tradiționale din localitate precum și a altor elemente din arhitectura populară;
 • Intervievarea persoanelor vârstnice referitor la practicile și cunoștințele de medicină populară;
 • Elaborarea galeriei oamenilor iluștri a localității;
 • Valorificarea fondurilor etnografice și folclorice ale arhivelor din țară: ANRM, Arhivei Științifice Centrale a AȘM, Arhivei interne a Institutului Patrimoniului Cultural, Institutului de Filologie „B. P. Hasdeu”;
 • Întocmirea bibliografiei localității;
 • Întocmirea galeriei fotografice și a imaginilor de epocă a fiecărei localități;
 • Implicarea societății civile locale în valorificarea enciclopedică a patrimoniului cultural al localității;
 • Prezentarea vieții culturale a localității în prezent în toată diversitatea ei;
 • Elaborarea platformei online a patrimoniului cultural al fiecărui raion cu compartimente pentru fiecare localitate;
 • Promovarea tezaurului cultural înregistrat prin difuzarea cunoștințelor în mediul online, mijloacele media.

Importanța culturală a proiectului

Republica Moldova inevitabil se integrează în procesele care au loc pe plan internațional, globalizarea, migrația populației, integrarea europeană, informatizarea societății etc. Aceste procese influențează asupra schimbării aspectului tradițional al localităților țării transformându-le după noile standarde de calitate, confort, tendințe în arhitectura și cultura europeană. Astfel cultura tradițională ca manifestare a societății nu mai este un rezultat firesc al activității comunităților locale, dar reprezintă un patrimoniu pe cale de dispariție treptată.

Salvgardarea și conservarea patrimoniului culturii tradiționale imateriale și materiale al localităților Republicii Moldova prin înscriere, digitalizare fonică și fotografică, video, precum și înscrierea textuală va asigura păstrarea, conservarea, precum și diseminarea largă a acestuia. Salvarea de la pierderea treptată a unui tezaur cultural, într-o lume modernă axată pe valorile de consum, reprezintă un moment crucial și de o importanță primordială pentru păstrarea identității naționale și culturale.

Transmiterea generațiilor următoare va fi asigurată prin depozitarea în arhive digitale cu acces deschis pentru întreaga societate, și salvarea pe un server specializat cu o securitate înaltă de păstrare a datelor.

Valoarea inestimabilă a patrimoniului cultural nu va fi pierdută, va putea fi valorificată în plan cognitiv, recreativ, științific, economic în plan turistic  dar și alte domenii conexe ale economiei naționale.

Produsul final al implementării proiectului de salvgardare și conservare digitală a patrimoniului cultural va fi „Platforma digitală a patrimoniului cultural din spațiul rural” va oferi acces la cunoștințele valoroase despre etnografia, cultura etniilor conlocuitoare în Republica Moldova.

Importanța socială a proiectului

Proiectul prevede desfășurarea unor acțiuni de amploare cu implicarea locuitorilor din întreaga țară.  Membrii echipei, implicați în colectarea și înregistrarea materialelor de teren, vor intervieva membrii comunităților în care locuiesc, precum și vor colecta material etnografic din cadrul localității. Astfel, în acțiunile planificate de înregistrare și conservare digitală a patrimoniului cultural vor fi implicați membrii ai comunității, instituțiile de cultură și educaționale din localitate.

Beneficiarii produsului cultural vor fi comunitățile rurale ale Republicii Moldova, care își vor cunoaște mai bine patrimoniul local, dar și toate persoanele interesate din Republica Moldova și de peste hotare.  Vor beneficia agenții economici din domeniul turismului, care vor obține cunoștințe mai vaste despre tezaurul cultural al fiecărei localități, precum și toată populația din Republica Moldova,  care va fi mai mult interesată de a practica turismul intern. Turiștilor străini le va fi prezentată o țară mai bogată din punct de vedere cultural, patrimoniul acesteia fiindu-le prezentat în amănunte.

Actualitatea proiectului

Problemele existente în Republica Moldova care determină întreprinderea urgentă a unui șir de măsuri pentru salvgardarea și conservarea patrimoniului culturii tradiționale.

Proiectul, după natura sa, reprezintă o noutate pentru Republica Moldova, dar și în regiune astfel de proiecte nu sunt cunoscute. Există un șir de platforme online ce reprezintă patrimoniul cultural al unor regiuni, sau țări – dar acestea se referă în principal la patrimoniul monumental arhitectural, național, cultural național – la nivelul țării regiunilor mari. În ce privește valorificarea patrimoniului cultural local  pe fiecare localitate – în complex: cultura tradițională, patrimoniul cultural material și imaterial – reprezintă o noutate și care va servi atât comunitatea culturală, științifică din țară cât și întreaga societate.

Cercetări ale patrimoniului cultural se desfășoară la nivelul cercetărilor academice pe localități, tematici concrete, se referă la nivel național, aceste investigații necesită deplasări în teren, intervievarea cetățenilor etc. Localitățile în parte nu au fost analizate și prezentate multilateral. Dar cu implicarea directă a membrilor comunității credem că vom putea atinge obiectivele propuse.

Rezultatele scontate

 • Va fi elaborată o platformă online a patrimoniului culturii tradiționale și contemporane a localităților Republicii Moldova;
 • Va fi salvgardat și conservat prin înscriere textuală, fonică, fotografică patrimoniul cultural imaterial și material;
 • Va fi depozitat sub forma unei arhive online (pe un server) materialul etnografic, cultural și fotografic și de altă natură care reflectă patrimoniul cultural al localităților din fiecare raion;
 • Va fi salvat de la distrugere, uitare, dispariție patrimoniul cultural moștenit de la generațiile predecesoare;
 • Vor fi mobilizate și sensibilizate comunitățile locale în vederea colectării materialului cultural necesar.

Impactul proiectului

Va fi salvgardat patrimoniul cultural material și imaterial al localităților și va fi diseminat întregii societăți, care va putea fi valorificat în plan cultural, turistic și științific.

De asemenea  implementarea  proiectului, ,va trezi interesul întregii societăți din Republica Moldova și vor putea fi implementate și dezvoltate proiecte în continuare pentru toate raioanele și municipiile republicii, fie prin proiecte culturale sau din alte surse.

Diseminarea largă a rezultatelor proiectului și a cunoștințelor despre patrimoniul cultural material și imaterial va sensibiliza opinia publică, societatea civilă, agenții economici în vederea întreprinderii acțiunilor de salvgardare a patrimoniului cultural în vederea valorificării acestuia pentru dezvoltare.

Considerăm că  implementarea proiectului propus va impulsiona procesul de salvgardare generală a patrimoniului cultural al localităților rurale din Republica Moldova.