ARTA MUZICALĂ
DIN REPUBLICA MOLDOVA

Istorie și modernitate

Categorie: Literatură muzicală, literatură științifică
Autori: Victor Ghilaș, Vasile Chesalița, Violina Galaicu et all.
Format: 16,5 x 24,0 cm
Volum: 952 pag.
ISBN: 978-9975-52-046-1

Lucrarea de față încununează o inițiativă științifică colectivă îndreptată spre elucidarea, adâncirea sau rediscutarea unor subiecte vizând fenomenul muzical autohton. Autorii – cercetători ai sectorului Muzicologie al secției Audiovizuale a Centrului Studiul Artelor din cadrul Institutului Patrimoniului Cultural al AȘM, cărora li s-au asociat câțiva muzicologi de la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice – și-au solidarizat eforturile spre a pune în valoare moștenirea sonoră ce ne revine în totalitatea componentelor ei: muzica tradițională, muzica sacră (în mare parte de sorginte bizantină), cultura muzicală academică.

Oportunitatea întreprinderii în cauză nu cere o argumentare specială: se știe că, pe de o parte, prezentul muzical se primenește continuu, noile sale ipostaze și manifestări trebuie surprinse și interpretate, pe de altă parte – trecutul mai păstrează unghere umbroase și zone necunoscute, în care se cere, iarăși, a aduce lumină. Să adăugăm dezideratelor de mai sus și imperativul revizuirii trecutului din perspectiva prezentului și cu mijloace de cercetare modernă.

Lucrarea este alcătuită din trei părţi: Muzica tradiţională; Muzica sacră de tradiţie bizantină; Creaţia muzicală cultă.

Prima parte a cărţii Muzica tradiţională face o referinţă la istoria muzicii tradiţionale, organologia populară şi muzica instrumentală, genurile şi repertoriile muzicii tradiţionale. Se face o referire la istoria muzicii tradiţionale, fenomenul lăutăriei şi tradiţiei instrumentale, dar şi genurile şi repertorii ale muzicii tradiţionale (cum ar fi folclorul copiilor, cîntec epic tradiţional, muzica tradiţională de dans). Este inclusă o anexă, unde se dau exemple muzicale cu privire la preocupările folclorice în Basarabia, Bucovina şi Transnistria.

Muzica sacră de tradiţie bizantină este un capitol aparte, dedicat special acestui subiect, oferind detalii privind istoria muzicii bizantine din perioada protobizantină, arta bizantină în secolele XIV-XVII, respectiv secolele XVIII-XIX.

Cea de a treia parte reprezintă Creaţia muzicală cultă. Cântarea corală este cunoscută în spaţiul românesc încă din cele mai vechi timpuri. Încă din momentul constituirii statalităţii în Ţara Moldovei şi Ţara Românească, la mănăstiri apăruseră primele coruri la unison. De aici se oferă o istorie a unui astfel stil de muzică, influenţele europene în cultura română, în special în Transilvania, mişcarea de constituire a formaţiilor corale în Basarabia în prima jumătate a secolului XIX. 

Dacă doriți să ne scrieți

prin intermediul paginii noastre, completați formularul de mai jos și apăsați butonul „Trimite”. Unul dintre colegii noștri va răspunde neapărat la scrisoarea dvs.