Strigăt de cocor peste cetate

Strigăt de cocor peste cetate

Strigăt de cocor peste cetate CUVÂNT ÎNAINTE Clopotarii răsfiră peste întinderi fi re de aur, zămislite în eternul, dar etericul vis: de-A FI PREZENT! Și eu sunt clopotar. Sunt clopotarul cu inimă de aur, dar cu simple calităţi omenești. Am bătut mereu toaca, când am...
La Izvorul Dorului

La Izvorul Dorului

La Izvorul Dorului CUVÂNT ÎNAINTE(fragment) Satul Onițcani de pe Nistru, actualmente în raionul Criuleni, este atestat documentar la 20 mai 1604. Un alt document apare abia la 10 august 1666, când satul este numit Onețcani și e scris din porunca domnului Moldovei...